ผู้เล่นยุทธศาสตร์สามารถใช้สูตรคำหลักการสร้างชื่อบทความของฉันเพื่อสร้างชื่อบทความด้วยตนเอง เช่น “ประวัติศาสตร์เกมส์ยุทธศาสตร์โลกแห่งศตวรรษที่ 20” หรือ “เกมส์ยุทธศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 3” และอื่นๆ ผู้เล่นสามารถเลือกชื่อบทความที่พึงพอใจได้

ผู้เล่นสามารถใช้สูตรคำหลักการสร้างชื่อบทความของฉันเพื่อสร้างชื่อบทความด้วยตนเอง เช่น “ประวัติศาสตร์เกมส์ยุทธศาสตร์โลกแห่งศตวรรษที่ 20” หรือ “เกมส์ยุทธศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สล็อต3″ และอื่นๆ ผู้เล่นสามารถเลือกชื่อบทความที่พึงพอใจได้

หรือโดยใช้คำสำคัญ g2g59 เพื่อสร้างคำหลักการสร้างชื่อบทความโดยละเอียดมากยิ่งขึ้น เช่น g2g59 ในประวัติศาสตร์โลก หรือ g2g59 ในยุคกลาง