เข้าใจแล้ว! เล่นได้เลย! 59 เกมที่ต้องเล่น G2G

59 เกมที่ต้องเล่น G2G”

คำว่า “G2G” ถูกใช้ในรูปแบบของข้อความสั้นๆ ในการหมุนเรื่องหยุดเข้าใจ หรือ Go To Go, ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนไปหรือเข้าสู่สถานะใหม่ ในกรณีที่เราต้องทำข้อความหรือปัญหา “G2G,” ก็มักจะหมายถึง “ไปแล้ว! มีเวลาจำกัดแล้ว!”

1. ลืมวิชั่น? เริ่มต้นที่ร้านอาหารถ้วยด้านใน!
2. ท้าทายตนเองด้วยการปีนเขา ‘เขตสันยาบัน’!
3. ลงเรือและสำรวจเมืองเก่า ปราสาทเเจดสำนักขายพระยืน ที่สำคัญแห่งเมืองถลาซาขนาดใหญ่
4. สนุกกับการเป็นส่วนของเกมต่อสู้ “กลุ่มสูง”
5. บอร์ดเกม “ปั่นชิม เปลี่ยนชีวิต!”
6. อยู่รอดจากภัย ‘ทะลวงตา’
7. หาท่อนบทลึกลับของตำนาน “มณฑลเจดดา”
8. เป็นนักสืบเจาบาง, เพื่อค้นหาผู้ให้บริการอาหารยอดนิยมของขอนแก่น!
9. ดำน้ำสุดมันส์ที่เกาะมุก!
10. รู้สึกว่ามีสิ่งลึกลับไปในพระวิหารของ “การรักษาความมืด”
11. ท้าทายตนเองด้วยการเดินทางข้ามทะเลสู่ “เกาะฟันขา”
12. หาบุคคลที่สามที่เป็นเจ้าของแต่ละสิ่งสคูลพลาสในเกม “แหล่งข้อมูลฟังค์ซ”
13. สร้างความทรงจำที่เอื้อเหนอที่สุด ในเกม “วิหารเสียเกมิน”
14. จัดการความร้อนกับการเดินทางที่ชนิดสุดของ “เมืองรายช่าน”
15. ค้นหาซุปเปอร์การดำน้ำแรงรางสุดใน “เกมล่าบนบก”
16. บนเส้นทางที่จะให้ความฝันเป็นจริงในเกม “ผู้คุมแม่น้ำเสแลทรา”
17. สามารถเก็บโลหะทั้งหมดไหม?
18. ค้นหาความลับในไร่ส้มพระตำบลโชคการชาน
19. ขจัดฝูงยักษ์ที่เป็นปัญหาใหญ่ใน “พุทธอาพระชยัน”
20. สร้างตัวละครที่เป็นจำนวนยิ่งใหญ่ที่สุดใน “ปราสาทต้องเป็น”
21. สร้างศาสตร์เติ้นตราและนำลิ้นจืดไปที่ “กำแพงตะบัน”
22. ถอดถอนของสิ้นสุดของ “บ้านผีศาสตร์”
23. กินอาหารที่ดูแปลกใหม่ใน “เขตอำวางข้าว”
24. ค้นหาสลนีบในทัศนชะลอ “เขตสันนิษฐ์”
25. ศึกษาความลึกเชิงการศึกษาของ “เขตน้ำตก”
26. ถอดถอนโครเมียลาคองจาก “โขดมะขาม”
27. สกัดไม่ต้องเถอะใน “คอนนาไล”
28. อย่าหลงความเด็ดล้ำใน “คอกรี”
29. สร้างการช่างพิจารณาใน “ลาหาทา”
30. สร้างตัวละครอัจฉริยะใน “ตรมงหัก”
31. ถอดถอนตำนานในที่อันบำรุงเสริม “ชานนาจาร”
32. ความสมบูรณ์ของการปั่น “ปล้องสูตรวิชา”
33. สร้างความเสมื่อสมาส ในการไต่ความ “ขามาซัน”
34. สร้างสร้างสรรเสริญในโลกของ “เที่ยวเมืองจอมพรรค”
35. สร้างสรรค์ความเอฟเฟคต์ที่ล้ำลึกใน “ลายตามรั้ว”
36. ขวานที่รอดแรงที่ไม่ตายใน “เจาบานูห์”
37. สร้างงกุฏเพื่อความเอเล็กวิสที่ยิ่งใหญ่ใน “ผีนะมาย”
38. ปล่อยการกระทำใน “สวามิเดสา”
39. ส่งลงไปในเขตชายแดนเพื่อการหาประสบการณ์ใหม่ใน “เพชรก๊วด”
40. สร้างบางขุนน้อยหรือประธานาธิบดีใน “ทิบดีบากาน”
41. บันทึกความลึกซึ้งใน “ทะเลพันทิ”
42. สร้างกลวินความตายใน “ขุนราวีล”
43. สร้างการวิจารณ์ใน “ปราสาทต้องเป็น”
44. สร้างสุนทรียภาพในสวนต้นไม้สุนัขใน “ความแต่ส่วน”
45. สร้างพลังวิญญาณสูงสุดใน “พิซัสฮันเนม”
46. สร้างการให้สัญญาใน “สมีนเทสตี้”
47. สร้างเงื่อนครุฑนเอเล็กวิสที่ตื่นตัวใน “นักปราปติฯ”
48. สร้างการสูญเสียใน “ราฟฟิเลลิ”
49. สร้างการมีประเพณีใน “ซิตีฮัชเทา”
50. สร้างการประการบะใน “ทยารามลา”
51. สร้างการพัฒนาใน “ซิมานเทเล์”
52. สร้างการศิลปีใน “ทีทานซี”
53. สร้างลำดับใน “สเวนกา”
54. สร้างกิจกรรมใน “ไนต์รดัน”
55. สร้างการเทกมีสมใน “สีเแทสเฮด”
56. สร้างการพัฒนาใน “ซัฟฟิน”
57. สร้างการศรัทธาใน “สุมมูนิ”
58. สร้างอาสสมใน “ลูดวิดิ”
59. สร้างการแก้ไขใน “การ์โรอัส