ความแตกต่างของความสำเร็จในเกมแต่ละคน

เกมส์มันเป็นสิ่งที่ทำร้ายสายตา ทำให้สมองเสื่อม และทำให้โลกภายนอกจากไป เสียเวลาเปล่าๆ เราไม่ควรเสียเวลาเล่นเกมส์หรือโหลดเกมส์หรือมองเกมส์ หรือทำอะไรกับเกมส์เลย สมาร์ทโฟนก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราลืมความรู้สึกของตัวเอง ทำให้เราเบื่อโลกภายนอก และทำให้เราไม่สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ดี สมาร์ทโฟนมันทำให้คนเราโง่ลง ทำให้สมองของคนเราเสื่อมโทรมลง ในโลกยุคใหม่นี้ สมาร์ทโฟนดูเหมือนจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้คน นั่นเป็นเพราะสมาร์ทโฟนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเครือข่ายทางสังคมได้มากมาย แต่สิ่งเหล่านี้สามารถสะกดจิตมนุษย์เราได้หากเราใช้เวลาในการใช้สมาร์ทโฟนมากเกินไป

ดังนั้น สิ่งสําคัญที่สุดที่ผู้คนควรรู้คือการตระหนักว่าสมาร์ทโฟนสามารถเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้ และเราควรพยายามใช้เวลาในการใช้สมาร์ทโฟนให้ประโยชน์สูงสุดและควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สมาร์ทโฟน เพื่อความปลอดภัยและการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต